Παρατηρήσεις πάνω στη μέθοδο της επαγωγής

Αθηνά Γιαννάτου

Ευκλείδης Γ (1984)

 • Issue: 5, page 21-24

How to cite

top

Αθηνά Γιαννάτου. "Παρατηρήσεις πάνω στη μέθοδο της επαγωγής." Ευκλείδης Γ (1984): 21-24. <http://eudml.org/doc/237835>.

@article{ΑθηνάΓιαννάτου1984,
author = {Αθηνά Γιαννάτου},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {5},
pages = {21-24},
title = {Παρατηρήσεις πάνω στη μέθοδο της επαγωγής},
url = {http://eudml.org/doc/237835},
year = {1984},
}

TY - JOUR
AU - Αθηνά Γιαννάτου
TI - Παρατηρήσεις πάνω στη μέθοδο της επαγωγής
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1984
IS - 5
SP - 21
EP - 24
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237835
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.