Για την Ά Τάξη. Λύσεις μερικών ασκήσεων του προηγούμενου τεύχους._

Κασοκεράκη Μαρία; Χατζηϊωάννου Σταύρος; Γε Ωραιόπουλος

Ευκλείδης Α (1985-1986)

 • Issue: 4, page 5-8

How to cite

top

Κασοκεράκη Μαρία, Χατζηϊωάννου Σταύρος, and Γε Ωραιόπουλος. "Για την Ά Τάξη. Λύσεις μερικών ασκήσεων του προηγούμενου τεύχους._." Ευκλείδης Α (1985-1986): 5-8. <http://eudml.org/doc/237894>.

@article{ΚασοκεράκηΜαρία1985-1986,
author = {Κασοκεράκη Μαρία, Χατζηϊωάννου Σταύρος, Γε Ωραιόπουλος},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {4},
pages = {5-8},
title = {Για την Ά Τάξη. Λύσεις μερικών ασκήσεων του προηγούμενου τεύχους.\_},
url = {http://eudml.org/doc/237894},
year = {1985-1986},
}

TY - JOUR
AU - Κασοκεράκη Μαρία
AU - Χατζηϊωάννου Σταύρος
AU - Γε Ωραιόπουλος
TI - Για την Ά Τάξη. Λύσεις μερικών ασκήσεων του προηγούμενου τεύχους._
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1985-1986
IS - 4
SP - 5
EP - 8
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237894
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.