Για την Α΄ τάξη: Λύσεις ασκήσεων από το προηγούμενο τεύχος

Θωμάς Πρίφτης; Ελένη Διαμαντάκου; βαγγέλης Ζώτος

Ευκλείδης Α (1985-1986)

 • Issue: 2, page 40-53

How to cite

top

Θωμάς Πρίφτης, Ελένη Διαμαντάκου, and βαγγέλης Ζώτος. "Για την Α΄ τάξη: Λύσεις ασκήσεων από το προηγούμενο τεύχος." Ευκλείδης Α (1985-1986): 40-53. <http://eudml.org/doc/237909>.

@article{ΘωμάςΠρίφτης1985-1986,
author = {Θωμάς Πρίφτης, Ελένη Διαμαντάκου, βαγγέλης Ζώτος},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {2},
pages = {40-53},
title = {Για την Α΄ τάξη: Λύσεις ασκήσεων από το προηγούμενο τεύχος},
url = {http://eudml.org/doc/237909},
year = {1985-1986},
}

TY - JOUR
AU - Θωμάς Πρίφτης
AU - Ελένη Διαμαντάκου
AU - βαγγέλης Ζώτος
TI - Για την Α΄ τάξη: Λύσεις ασκήσεων από το προηγούμενο τεύχος
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1985-1986
IS - 2
SP - 40
EP - 53
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237909
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.