Μεταγνωστικές παραστάσεις και επιμόρφωση των δασκάλων των μαθηματικών.

Καλδρυμίδου Μαρία

Ευκλείδης Γ (1989)

 • Issue: 23, page 51-59

How to cite

top

Καλδρυμίδου Μαρία. "Μεταγνωστικές παραστάσεις και επιμόρφωση των δασκάλων των μαθηματικών.." Ευκλείδης Γ (1989): 51-59. <http://eudml.org/doc/237966>.

@article{ΚαλδρυμίδουΜαρία1989,
author = {Καλδρυμίδου Μαρία},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {23},
pages = {51-59},
title = {Μεταγνωστικές παραστάσεις και επιμόρφωση των δασκάλων των μαθηματικών.},
url = {http://eudml.org/doc/237966},
year = {1989},
}

TY - JOUR
AU - Καλδρυμίδου Μαρία
TI - Μεταγνωστικές παραστάσεις και επιμόρφωση των δασκάλων των μαθηματικών.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1989
IS - 23
SP - 51
EP - 59
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237966
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.