Για τη Β΄Τάξη. Λύσεις μερικών ασκήσεων απ΄το προηγούμενο τεύχος.

Γεώργιος Ωραιόπουλος; Αναστάσιος Πατρώνης; Νίκος Σταματάς; Χρήστος Στέλλας; Δημήτρης Σπυρόπουλος

Ευκλείδης Α (1977-1978)

 • Issue: 5, page 140-144

How to cite

top

Γεώργιος Ωραιόπουλος, et al. "Για τη Β΄Τάξη. Λύσεις μερικών ασκήσεων απ΄το προηγούμενο τεύχος.." Ευκλείδης Α (1977-1978): 140-144. <http://eudml.org/doc/238012>.

@article{ΓεώργιοςΩραιόπουλος1977-1978,
author = {Γεώργιος Ωραιόπουλος, Αναστάσιος Πατρώνης, Νίκος Σταματάς, Χρήστος Στέλλας, Δημήτρης Σπυρόπουλος},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {5},
pages = {140-144},
title = {Για τη Β΄Τάξη. Λύσεις μερικών ασκήσεων απ΄το προηγούμενο τεύχος.},
url = {http://eudml.org/doc/238012},
year = {1977-1978},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Ωραιόπουλος
AU - Αναστάσιος Πατρώνης
AU - Νίκος Σταματάς
AU - Χρήστος Στέλλας
AU - Δημήτρης Σπυρόπουλος
TI - Για τη Β΄Τάξη. Λύσεις μερικών ασκήσεων απ΄το προηγούμενο τεύχος.
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1977-1978
IS - 5
SP - 140
EP - 144
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238012
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.