Ακολουθίες με φυσικούς αριθμούς

Β. Πολυδούρης

Ευκλείδης Α (1993-1994)

 • Issue: 10, page 5-8

How to cite

top

Β. Πολυδούρης. "Ακολουθίες με φυσικούς αριθμούς." Ευκλείδης Α (1993-1994): 5-8. <http://eudml.org/doc/238016>.

@article{Β1993-1994,
author = {Β. Πολυδούρης},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {10},
pages = {5-8},
title = {Ακολουθίες με φυσικούς αριθμούς},
url = {http://eudml.org/doc/238016},
year = {1993-1994},
}

TY - JOUR
AU - Β. Πολυδούρης
TI - Ακολουθίες με φυσικούς αριθμούς
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1993-1994
IS - 10
SP - 5
EP - 8
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238016
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.