Τα θεμέλια της σκέψης

Β. Πολυδούρης

Ευκλείδης Γ (1992)

 • Issue: 33-34-35, page 103-110

How to cite

top

Β. Πολυδούρης. "Τα θεμέλια της σκέψης." Ευκλείδης Γ (1992): 103-110. <http://eudml.org/doc/238020>.

@article{Β1992,
author = {Β. Πολυδούρης},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {33-34-35},
pages = {103-110},
title = {Τα θεμέλια της σκέψης},
url = {http://eudml.org/doc/238020},
year = {1992},
}

TY - JOUR
AU - Β. Πολυδούρης
TI - Τα θεμέλια της σκέψης
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1992
IS - 33-34-35
SP - 103
EP - 110
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238020
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.