ΤΟΤΕΜ και ΤΑΜΠΟΥ της Μαθηματικής Γνώσης. Η ανθρωπολογική προσέγγιση που μας υποδεικνύει ο Βαγγέλης Πολυδούρης.

Τάσος Πατρώνης

Μαθηματική Επιθεώρηση (2000)

 • Issue: 53, page 88-103

How to cite

top

Τάσος Πατρώνης. "ΤΟΤΕΜ και ΤΑΜΠΟΥ της Μαθηματικής Γνώσης. Η ανθρωπολογική προσέγγιση που μας υποδεικνύει ο Βαγγέλης Πολυδούρης.." Μαθηματική Επιθεώρηση (2000): 88-103. <http://eudml.org/doc/238050>.

@article{ΤάσοςΠατρώνης2000,
author = {Τάσος Πατρώνης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {53},
pages = {88-103},
title = {ΤΟΤΕΜ και ΤΑΜΠΟΥ της Μαθηματικής Γνώσης. Η ανθρωπολογική προσέγγιση που μας υποδεικνύει ο Βαγγέλης Πολυδούρης.},
url = {http://eudml.org/doc/238050},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Τάσος Πατρώνης
TI - ΤΟΤΕΜ και ΤΑΜΠΟΥ της Μαθηματικής Γνώσης. Η ανθρωπολογική προσέγγιση που μας υποδεικνύει ο Βαγγέλης Πολυδούρης.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2000
IS - 53
SP - 88
EP - 103
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238050
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.