Οι ψυχολογικές βάσεις της διδακτικής των Μαθηματικών

Βαγγέλης Ντζιαχρήστος; Δημήτρης Κοντογιάννης

Μαθηματική Επιθεώρηση (1994)

 • Issue: 41, page 71-82

How to cite

top

Βαγγέλης Ντζιαχρήστος, and Δημήτρης Κοντογιάννης. "Οι ψυχολογικές βάσεις της διδακτικής των Μαθηματικών." Μαθηματική Επιθεώρηση (1994): 71-82. <http://eudml.org/doc/238054>.

@article{ΒαγγέληςΝτζιαχρήστος1994,
author = {Βαγγέλης Ντζιαχρήστος, Δημήτρης Κοντογιάννης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {41},
pages = {71-82},
title = {Οι ψυχολογικές βάσεις της διδακτικής των Μαθηματικών},
url = {http://eudml.org/doc/238054},
year = {1994},
}

TY - JOUR
AU - Βαγγέλης Ντζιαχρήστος
AU - Δημήτρης Κοντογιάννης
TI - Οι ψυχολογικές βάσεις της διδακτικής των Μαθηματικών
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1994
IS - 41
SP - 71
EP - 82
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238054
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.