Η ανάγκη αξιοποίησης των γνώσεων από την Ευκλείδεια Γεωμετρία για την απλούστευση των λύσεων ή αποδείξεων θεμάτων της Αναλυτικής Γεωμετρίας και την αποφυγή λαθών.

Ν. Κισκύρα

Ευκλείδης Γ (1987)

 • Issue: 15, page 3-26

How to cite

top

Ν. Κισκύρα. "Η ανάγκη αξιοποίησης των γνώσεων από την Ευκλείδεια Γεωμετρία για την απλούστευση των λύσεων ή αποδείξεων θεμάτων της Αναλυτικής Γεωμετρίας και την αποφυγή λαθών.." Ευκλείδης Γ (1987): 3-26. <http://eudml.org/doc/238346>.

@article{Ν1987,
author = {Ν. Κισκύρα},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {15},
pages = {3-26},
title = {Η ανάγκη αξιοποίησης των γνώσεων από την Ευκλείδεια Γεωμετρία για την απλούστευση των λύσεων ή αποδείξεων θεμάτων της Αναλυτικής Γεωμετρίας και την αποφυγή λαθών.},
url = {http://eudml.org/doc/238346},
year = {1987},
}

TY - JOUR
AU - Ν. Κισκύρα
TI - Η ανάγκη αξιοποίησης των γνώσεων από την Ευκλείδεια Γεωμετρία για την απλούστευση των λύσεων ή αποδείξεων θεμάτων της Αναλυτικής Γεωμετρίας και την αποφυγή λαθών.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1987
IS - 15
SP - 3
EP - 26
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238346
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.