Η διδασκαλία του ορίου συνάρτησης με τον ε-δ ορισμό

Ευκλείδης Γ (2001)

 • Issue: 56, page 49-69

How to cite

top

"Η διδασκαλία του ορίου συνάρτησης με τον ε-δ ορισμό." Ευκλείδης Γ (2001): 49-69. <http://eudml.org/doc/238380>.

@article{Unknown2001,
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {56},
pages = {49-69},
title = {Η διδασκαλία του ορίου συνάρτησης με τον ε-δ ορισμό},
url = {http://eudml.org/doc/238380},
year = {2001},
}

TY - JOUR
TI - Η διδασκαλία του ορίου συνάρτησης με τον ε-δ ορισμό
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 2001
IS - 56
SP - 49
EP - 69
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238380
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.