Αξιοποιώντας τα λάθη των μαθητών μας στα Μαθηματικά για μια δημιουργική Διδασκαλία

Τουμάσης Μπάμπης

Ευκλείδης Γ (1984)

 • Issue: 5, page 47-60

How to cite

top

Τουμάσης Μπάμπης. "Αξιοποιώντας τα λάθη των μαθητών μας στα Μαθηματικά για μια δημιουργική Διδασκαλία." Ευκλείδης Γ (1984): 47-60. <http://eudml.org/doc/238408>.

@article{ΤουμάσηςΜπάμπης1984,
author = {Τουμάσης Μπάμπης},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {5},
pages = {47-60},
title = {Αξιοποιώντας τα λάθη των μαθητών μας στα Μαθηματικά για μια δημιουργική Διδασκαλία},
url = {http://eudml.org/doc/238408},
year = {1984},
}

TY - JOUR
AU - Τουμάσης Μπάμπης
TI - Αξιοποιώντας τα λάθη των μαθητών μας στα Μαθηματικά για μια δημιουργική Διδασκαλία
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1984
IS - 5
SP - 47
EP - 60
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238408
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.