Εφαρμογές μιας βασικής σχέσης της Τανυστικής Άλγεβρας.

Νικόλαος Ζαφειρόπουλος; Ανδρέας Κανάραχος; Χριστόφορος Προβατίδης

Μαθηματική Επιθεώρηση (1995)

 • Issue: 44, page 36-51

How to cite

top

Νικόλαος Ζαφειρόπουλος, Ανδρέας Κανάραχος, and Χριστόφορος Προβατίδης. "Εφαρμογές μιας βασικής σχέσης της Τανυστικής Άλγεβρας.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1995): 36-51. <http://eudml.org/doc/238417>.

@article{ΝικόλαοςΖαφειρόπουλος1995,
author = {Νικόλαος Ζαφειρόπουλος, Ανδρέας Κανάραχος, Χριστόφορος Προβατίδης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {44},
pages = {36-51},
title = {Εφαρμογές μιας βασικής σχέσης της Τανυστικής Άλγεβρας.},
url = {http://eudml.org/doc/238417},
year = {1995},
}

TY - JOUR
AU - Νικόλαος Ζαφειρόπουλος
AU - Ανδρέας Κανάραχος
AU - Χριστόφορος Προβατίδης
TI - Εφαρμογές μιας βασικής σχέσης της Τανυστικής Άλγεβρας.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1995
IS - 44
SP - 36
EP - 51
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238417
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.