Λογικά διαγράμματα βοηθήματα στη διδασκαλία.

Σ. Μπαλής

Ευκλείδης Γ (1989)

 • Issue: 21, page 57-68

How to cite

top

Σ. Μπαλής. "Λογικά διαγράμματα βοηθήματα στη διδασκαλία.." Ευκλείδης Γ (1989): 57-68. <http://eudml.org/doc/238484>.

@article{Σ1989,
author = {Σ. Μπαλής},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {21},
pages = {57-68},
title = {Λογικά διαγράμματα βοηθήματα στη διδασκαλία.},
url = {http://eudml.org/doc/238484},
year = {1989},
}

TY - JOUR
AU - Σ. Μπαλής
TI - Λογικά διαγράμματα βοηθήματα στη διδασκαλία.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1989
IS - 21
SP - 57
EP - 68
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238484
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.