Για την Β τάξη : Λύσεις μερικών ασκήσεων απο το προηγούμενο τεύχος-

Τάσος Πατρώνης; Κασοκεράκη Μαρία

Ευκλείδης Α (1985-1986)

 • Issue: 2, page 41-46

How to cite

top

Τάσος Πατρώνης, and Κασοκεράκη Μαρία. "Για την Β τάξη : Λύσεις μερικών ασκήσεων απο το προηγούμενο τεύχος-." Ευκλείδης Α (1985-1986): 41-46. <http://eudml.org/doc/238539>.

@article{ΤάσοςΠατρώνης1985-1986,
author = {Τάσος Πατρώνης, Κασοκεράκη Μαρία},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {2},
pages = {41-46},
title = {Για την Β τάξη : Λύσεις μερικών ασκήσεων απο το προηγούμενο τεύχος-},
url = {http://eudml.org/doc/238539},
year = {1985-1986},
}

TY - JOUR
AU - Τάσος Πατρώνης
AU - Κασοκεράκη Μαρία
TI - Για την Β τάξη : Λύσεις μερικών ασκήσεων απο το προηγούμενο τεύχος-
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1985-1986
IS - 2
SP - 41
EP - 46
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238539
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.