Λύσεις ασκήσεων 1ου τεύχους. Α΄Τάξη

Παναγιώτης Χριστοφόρου

Ευκλείδης Α (1989-1990)

 • Issue: 3, page 14-15

How to cite

top

Παναγιώτης Χριστοφόρου. "Λύσεις ασκήσεων 1ου τεύχους. Α΄Τάξη." Ευκλείδης Α (1989-1990): 14-15. <http://eudml.org/doc/238553>.

@article{ΠαναγιώτηςΧριστοφόρου1989-1990,
author = {Παναγιώτης Χριστοφόρου},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {3},
pages = {14-15},
title = {Λύσεις ασκήσεων 1ου τεύχους. Α΄Τάξη},
url = {http://eudml.org/doc/238553},
year = {1989-1990},
}

TY - JOUR
AU - Παναγιώτης Χριστοφόρου
TI - Λύσεις ασκήσεων 1ου τεύχους. Α΄Τάξη
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1989-1990
IS - 3
SP - 14
EP - 15
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238553
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.