Η έμμεση απόδειξη η απαγωγή σε άτοπο (=οδήγημα σε αδύνατο συμπέρασμα)

Κ. Γαβρίλης

Ευκλείδης Α (1989-1990)

 • Issue: 3, page 32-33

How to cite

top

Κ. Γαβρίλης. "Η έμμεση απόδειξη η απαγωγή σε άτοπο (=οδήγημα σε αδύνατο συμπέρασμα)." Ευκλείδης Α (1989-1990): 32-33. <http://eudml.org/doc/238560>.

@article{Κ1989-1990,
author = {Κ. Γαβρίλης},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {3},
pages = {32-33},
title = {Η έμμεση απόδειξη η απαγωγή σε άτοπο (=οδήγημα σε αδύνατο συμπέρασμα)},
url = {http://eudml.org/doc/238560},
year = {1989-1990},
}

TY - JOUR
AU - Κ. Γαβρίλης
TI - Η έμμεση απόδειξη η απαγωγή σε άτοπο (=οδήγημα σε αδύνατο συμπέρασμα)
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1989-1990
IS - 3
SP - 32
EP - 33
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238560
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.