Η επιμεριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού και η χρησιμότητά της.

Κυράνας Παναγιώτης

Ευκλείδης Α (1986-1987)

 • Issue: 1, page 18-20

How to cite

top

Κυράνας Παναγιώτης. "Η επιμεριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού και η χρησιμότητά της.." Ευκλείδης Α (1986-1987): 18-20. <http://eudml.org/doc/238579>.

@article{ΚυράναςΠαναγιώτης1986-1987,
author = {Κυράνας Παναγιώτης},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {1},
pages = {18-20},
title = {Η επιμεριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού και η χρησιμότητά της.},
url = {http://eudml.org/doc/238579},
year = {1986-1987},
}

TY - JOUR
AU - Κυράνας Παναγιώτης
TI - Η επιμεριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού και η χρησιμότητά της.
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1986-1987
IS - 1
SP - 18
EP - 20
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238579
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.