Δύο εναλλακτικές προτάσεις για το είδος και τη θέση του προβλήματος στα μαθήματα των Θετικών Επιστημών

Λ. Γομάτος

Ευκλείδης Γ (1993)

 • Issue: 38, page 14-25

How to cite

top

Λ. Γομάτος. "Δύο εναλλακτικές προτάσεις για το είδος και τη θέση του προβλήματος στα μαθήματα των Θετικών Επιστημών." Ευκλείδης Γ (1993): 14-25. <http://eudml.org/doc/238584>.

@article{Λ1993,
author = {Λ. Γομάτος},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {38},
pages = {14-25},
title = {Δύο εναλλακτικές προτάσεις για το είδος και τη θέση του προβλήματος στα μαθήματα των Θετικών Επιστημών},
url = {http://eudml.org/doc/238584},
year = {1993},
}

TY - JOUR
AU - Λ. Γομάτος
TI - Δύο εναλλακτικές προτάσεις για το είδος και τη θέση του προβλήματος στα μαθήματα των Θετικών Επιστημών
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1993
IS - 38
SP - 14
EP - 25
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238584
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.