Αξιολόγηση Μαθητών : Eρευνητική Προσέγγιση με χρήση μεθόδων της παραγωντικής ανάλυσης.

Γ. Δημάκος; Σ. Φερεντίνος; Κ. Κασιμάτη

Μαθηματική Επιθεώρηση (2004)

 • Issue: 62, page 45-56

How to cite

top

Γ. Δημάκος, Σ. Φερεντίνος, and Κ. Κασιμάτη. "Αξιολόγηση Μαθητών : Eρευνητική Προσέγγιση με χρήση μεθόδων της παραγωντικής ανάλυσης.." Μαθηματική Επιθεώρηση (2004): 45-56. <http://eudml.org/doc/238596>.

@article{Γ2004,
author = {Γ. Δημάκος, Σ. Φερεντίνος, Κ. Κασιμάτη},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {62},
pages = {45-56},
title = {Αξιολόγηση Μαθητών : Eρευνητική Προσέγγιση με χρήση μεθόδων της παραγωντικής ανάλυσης.},
url = {http://eudml.org/doc/238596},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Δημάκος
AU - Σ. Φερεντίνος
AU - Κ. Κασιμάτη
TI - Αξιολόγηση Μαθητών : Eρευνητική Προσέγγιση με χρήση μεθόδων της παραγωντικής ανάλυσης.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2004
IS - 62
SP - 45
EP - 56
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238596
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.