Για την Ά Τάξη. Γεωμετρικά Στερεά και Γεωμετρικά Μεγέθη.

Παρασκευάς Μαρουσάκης; Γεώργιος Ωραιόπουλος; Χρήστος Κισκύρας

Ευκλείδης Α (1986-1987)

 • Issue: 1, page 6-10

How to cite

top

Παρασκευάς Μαρουσάκης, Γεώργιος Ωραιόπουλος, and Χρήστος Κισκύρας. "Για την Ά Τάξη. Γεωμετρικά Στερεά και Γεωμετρικά Μεγέθη.." Ευκλείδης Α (1986-1987): 6-10. <http://eudml.org/doc/238601>.

@article{ΠαρασκευάςΜαρουσάκης1986-1987,
author = {Παρασκευάς Μαρουσάκης, Γεώργιος Ωραιόπουλος, Χρήστος Κισκύρας},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {1},
pages = {6-10},
title = {Για την Ά Τάξη. Γεωμετρικά Στερεά και Γεωμετρικά Μεγέθη.},
url = {http://eudml.org/doc/238601},
year = {1986-1987},
}

TY - JOUR
AU - Παρασκευάς Μαρουσάκης
AU - Γεώργιος Ωραιόπουλος
AU - Χρήστος Κισκύρας
TI - Για την Ά Τάξη. Γεωμετρικά Στερεά και Γεωμετρικά Μεγέθη.
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1986-1987
IS - 1
SP - 6
EP - 10
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238601
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.