Η εξέλιξη των ερευνητικών προβλημάτων στη μάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Καφούση Σόνια

Ευκλείδης Γ (2005)

 • Issue: 63, page 16-30

How to cite

top

Καφούση Σόνια. "Η εξέλιξη των ερευνητικών προβλημάτων στη μάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.." Ευκλείδης Γ (2005): 16-30. <http://eudml.org/doc/238651>.

@article{ΚαφούσηΣόνια2005,
author = {Καφούση Σόνια},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {63},
pages = {16-30},
title = {Η εξέλιξη των ερευνητικών προβλημάτων στη μάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.},
url = {http://eudml.org/doc/238651},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Καφούση Σόνια
TI - Η εξέλιξη των ερευνητικών προβλημάτων στη μάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 2005
IS - 63
SP - 16
EP - 30
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238651
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.