Η Λύση της Εξίσωσης x^2+y^2=z^2 στο Σύνολο των Θετικών Ακεραίων και η Σπουδαιότητα του Πυθαγορείου Θεωρήματος.

Χ. Δ. Στατεράς

Μαθηματική Επιθεώρηση (2002)

 • Issue: 57, page 95-109

How to cite

top

Χ. Δ. Στατεράς. "Η Λύση της Εξίσωσης x^2+y^2=z^2 στο Σύνολο των Θετικών Ακεραίων και η Σπουδαιότητα του Πυθαγορείου Θεωρήματος.." Μαθηματική Επιθεώρηση (2002): 95-109. <http://eudml.org/doc/238719>.

@article{Χ2002,
author = {Χ. Δ. Στατεράς},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {57},
pages = {95-109},
title = {Η Λύση της Εξίσωσης x^2+y^2=z^2 στο Σύνολο των Θετικών Ακεραίων και η Σπουδαιότητα του Πυθαγορείου Θεωρήματος.},
url = {http://eudml.org/doc/238719},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Χ. Δ. Στατεράς
TI - Η Λύση της Εξίσωσης x^2+y^2=z^2 στο Σύνολο των Θετικών Ακεραίων και η Σπουδαιότητα του Πυθαγορείου Θεωρήματος.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2002
IS - 57
SP - 95
EP - 109
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238719
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.