Η έννοια της μεταβλητής στο Αναλυτικό Πρόγραμμα και τα Σχολικά Βιβλία

Διονύσης Λαμπρινίδης

Ευκλείδης Γ (2005)

 • Issue: 63, page 5-15

How to cite

top

Διονύσης Λαμπρινίδης. "Η έννοια της μεταβλητής στο Αναλυτικό Πρόγραμμα και τα Σχολικά Βιβλία." Ευκλείδης Γ (2005): 5-15. <http://eudml.org/doc/238738>.

@article{ΔιονύσηςΛαμπρινίδης2005,
author = {Διονύσης Λαμπρινίδης},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {63},
pages = {5-15},
title = {Η έννοια της μεταβλητής στο Αναλυτικό Πρόγραμμα και τα Σχολικά Βιβλία},
url = {http://eudml.org/doc/238738},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Διονύσης Λαμπρινίδης
TI - Η έννοια της μεταβλητής στο Αναλυτικό Πρόγραμμα και τα Σχολικά Βιβλία
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 2005
IS - 63
SP - 5
EP - 15
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238738
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.