Το θεώρημα και το αντίστροφο θεώρημα

Β. Πολυδούρης

Ευκλείδης Α (1993-1994)

 • Issue: 11, page 26-28

How to cite

top

Β. Πολυδούρης. "Το θεώρημα και το αντίστροφο θεώρημα." Ευκλείδης Α (1993-1994): 26-28. <http://eudml.org/doc/238761>.

@article{Β1993-1994,
author = {Β. Πολυδούρης},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {11},
pages = {26-28},
title = {Το θεώρημα και το αντίστροφο θεώρημα},
url = {http://eudml.org/doc/238761},
year = {1993-1994},
}

TY - JOUR
AU - Β. Πολυδούρης
TI - Το θεώρημα και το αντίστροφο θεώρημα
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1993-1994
IS - 11
SP - 26
EP - 28
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238761
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.