Η Αναλυτική Βαθμολογία του Μαθητή και η Συμβολή της στην Βελτίωση της Απόδοσής του στο Σχολείο.

Μιχάι Αουρίκα

Ευκλείδης Γ (1991)

 • Issue: 30-31, page 14-18

How to cite

top

Μιχάι Αουρίκα. "Η Αναλυτική Βαθμολογία του Μαθητή και η Συμβολή της στην Βελτίωση της Απόδοσής του στο Σχολείο.." Ευκλείδης Γ (1991): 14-18. <http://eudml.org/doc/238767>.

@article{ΜιχάιΑουρίκα1991,
author = {Μιχάι Αουρίκα},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {30-31},
pages = {14-18},
title = {Η Αναλυτική Βαθμολογία του Μαθητή και η Συμβολή της στην Βελτίωση της Απόδοσής του στο Σχολείο.},
url = {http://eudml.org/doc/238767},
year = {1991},
}

TY - JOUR
AU - Μιχάι Αουρίκα
TI - Η Αναλυτική Βαθμολογία του Μαθητή και η Συμβολή της στην Βελτίωση της Απόδοσής του στο Σχολείο.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1991
IS - 30-31
SP - 14
EP - 18
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238767
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.