Η Διδασκαλία των Μαθηματικών και Κοινωνικές Προκλήσεις

Β. Παπαντωνίου; Γ. Καρακατσάνης

Μαθηματική Επιθεώρηση (2001)

 • Issue: 56, page 107-114

How to cite

top

Β. Παπαντωνίου, and Γ. Καρακατσάνης. "Η Διδασκαλία των Μαθηματικών και Κοινωνικές Προκλήσεις." Μαθηματική Επιθεώρηση (2001): 107-114. <http://eudml.org/doc/238792>.

@article{Β2001,
author = {Β. Παπαντωνίου, Γ. Καρακατσάνης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {56},
pages = {107-114},
title = {Η Διδασκαλία των Μαθηματικών και Κοινωνικές Προκλήσεις},
url = {http://eudml.org/doc/238792},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Β. Παπαντωνίου
AU - Γ. Καρακατσάνης
TI - Η Διδασκαλία των Μαθηματικών και Κοινωνικές Προκλήσεις
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2001
IS - 56
SP - 107
EP - 114
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238792
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.