Για μια κοινή πορεία στα μαθηματικά της μέσης εκπαίδευσης

Ε. Μιχαηλίδου-Αμαριωτάκη

Ευκλείδης Γ (1989)

 • Issue: 23, page 5-10

How to cite

top

Ε. Μιχαηλίδου-Αμαριωτάκη. "Για μια κοινή πορεία στα μαθηματικά της μέσης εκπαίδευσης." Ευκλείδης Γ (1989): 5-10. <http://eudml.org/doc/238830>.

@article{Ε1989,
author = {Ε. Μιχαηλίδου-Αμαριωτάκη},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {23},
pages = {5-10},
title = {Για μια κοινή πορεία στα μαθηματικά της μέσης εκπαίδευσης},
url = {http://eudml.org/doc/238830},
year = {1989},
}

TY - JOUR
AU - Ε. Μιχαηλίδου-Αμαριωτάκη
TI - Για μια κοινή πορεία στα μαθηματικά της μέσης εκπαίδευσης
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1989
IS - 23
SP - 5
EP - 10
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238830
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.