Αναδιάρθρωση Αναλυτικού Προγράμματος για τα μαθηματικά του Ενιαίου Λυκείου.

Γ. Δημάκος; Γ. Καρκούλιας; Ερευνητικό κέντρο αξιολόγησης και επιμόρφωσης Ε.Μ.Ε.; Μ. Χρυσοβέργης

Ευκλείδης Γ (2002)

 • Issue: 57, page 5-41

How to cite

top

Γ. Δημάκος, et al. "Αναδιάρθρωση Αναλυτικού Προγράμματος για τα μαθηματικά του Ενιαίου Λυκείου.." Ευκλείδης Γ (2002): 5-41. <http://eudml.org/doc/238843>.

@article{Γ2002,
author = {Γ. Δημάκος, Γ. Καρκούλιας, Ερευνητικό κέντρο αξιολόγησης και επιμόρφωσης Ε.Μ.Ε., Μ. Χρυσοβέργης},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {57},
pages = {5-41},
title = {Αναδιάρθρωση Αναλυτικού Προγράμματος για τα μαθηματικά του Ενιαίου Λυκείου.},
url = {http://eudml.org/doc/238843},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Δημάκος
AU - Γ. Καρκούλιας
AU - Ερευνητικό κέντρο αξιολόγησης και επιμόρφωσης Ε.Μ.Ε.
AU - Μ. Χρυσοβέργης
TI - Αναδιάρθρωση Αναλυτικού Προγράμματος για τα μαθηματικά του Ενιαίου Λυκείου.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 2002
IS - 57
SP - 5
EP - 41
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238843
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.