Για τη Β τάξη: Λύση μερικών ασκήσεων απο τα προηγούμενα τεύχη---

Γεώργιος Ωραιόπουλος; Αναστάσιος Πατρώνης; Άννη Γιαννίκου

Ευκλείδης Α (1989-1990)

 • Issue: 3, page 83-91

How to cite

top

Γεώργιος Ωραιόπουλος, Αναστάσιος Πατρώνης, and Άννη Γιαννίκου. "Για τη Β τάξη: Λύση μερικών ασκήσεων απο τα προηγούμενα τεύχη---." Ευκλείδης Α (1989-1990): 83-91. <http://eudml.org/doc/238844>.

@article{ΓεώργιοςΩραιόπουλος1989-1990,
author = {Γεώργιος Ωραιόπουλος, Αναστάσιος Πατρώνης, Άννη Γιαννίκου},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {3},
pages = {83-91},
title = {Για τη Β τάξη: Λύση μερικών ασκήσεων απο τα προηγούμενα τεύχη---},
url = {http://eudml.org/doc/238844},
year = {1989-1990},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Ωραιόπουλος
AU - Αναστάσιος Πατρώνης
AU - Άννη Γιαννίκου
TI - Για τη Β τάξη: Λύση μερικών ασκήσεων απο τα προηγούμενα τεύχη---
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1989-1990
IS - 3
SP - 83
EP - 91
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238844
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.