Για τη Β΄Τάξη. Λύσεις μερικών ασκήσεων από το προηγούμενο τεύχος.__

Αναστάσιος Πατρώνης; Κασοκεράκη Μαρία; Θωμάς Πρίφτης

Ευκλείδης Α (1985-1986)

 • Issue: 4, page 9-15

How to cite

top

Αναστάσιος Πατρώνης, Κασοκεράκη Μαρία, and Θωμάς Πρίφτης. "Για τη Β΄Τάξη. Λύσεις μερικών ασκήσεων από το προηγούμενο τεύχος.__." Ευκλείδης Α (1985-1986): 9-15. <http://eudml.org/doc/238873>.

@article{ΑναστάσιοςΠατρώνης1985-1986,
author = {Αναστάσιος Πατρώνης, Κασοκεράκη Μαρία, Θωμάς Πρίφτης},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {4},
pages = {9-15},
title = {Για τη Β΄Τάξη. Λύσεις μερικών ασκήσεων από το προηγούμενο τεύχος.\_\_},
url = {http://eudml.org/doc/238873},
year = {1985-1986},
}

TY - JOUR
AU - Αναστάσιος Πατρώνης
AU - Κασοκεράκη Μαρία
AU - Θωμάς Πρίφτης
TI - Για τη Β΄Τάξη. Λύσεις μερικών ασκήσεων από το προηγούμενο τεύχος.__
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1985-1986
IS - 4
SP - 9
EP - 15
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238873
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.