Οι αρχικές αριθμητικές ικανότητες των παιδιών όταν έρχονται στο Δημοτικό σχολείο

Χαράλαμπος Λεμονίδης

Ευκλείδης Γ (2001)

 • Issue: 55, page 5-21

How to cite

top

Χαράλαμπος Λεμονίδης. "Οι αρχικές αριθμητικές ικανότητες των παιδιών όταν έρχονται στο Δημοτικό σχολείο." Ευκλείδης Γ (2001): 5-21. <http://eudml.org/doc/238951>.

@article{ΧαράλαμποςΛεμονίδης2001,
author = {Χαράλαμπος Λεμονίδης},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {55},
pages = {5-21},
title = {Οι αρχικές αριθμητικές ικανότητες των παιδιών όταν έρχονται στο Δημοτικό σχολείο},
url = {http://eudml.org/doc/238951},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Χαράλαμπος Λεμονίδης
TI - Οι αρχικές αριθμητικές ικανότητες των παιδιών όταν έρχονται στο Δημοτικό σχολείο
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 2001
IS - 55
SP - 5
EP - 21
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238951
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.