Για τη Γ τάξη: Για την κατασκευή του συνόλου των πραγματικών αριθμών

Θάνος Σάλτας

Ευκλείδης Α (1986-1987)

 • Issue: 1, page 22-28

How to cite

top

Θάνος Σάλτας. "Για τη Γ τάξη: Για την κατασκευή του συνόλου των πραγματικών αριθμών." Ευκλείδης Α (1986-1987): 22-28. <http://eudml.org/doc/238972>.

@article{ΘάνοςΣάλτας1986-1987,
author = {Θάνος Σάλτας},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {1},
pages = {22-28},
title = {Για τη Γ τάξη: Για την κατασκευή του συνόλου των πραγματικών αριθμών},
url = {http://eudml.org/doc/238972},
year = {1986-1987},
}

TY - JOUR
AU - Θάνος Σάλτας
TI - Για τη Γ τάξη: Για την κατασκευή του συνόλου των πραγματικών αριθμών
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1986-1987
IS - 1
SP - 22
EP - 28
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238972
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.