Οι σχέσεις Ιστορίας και Διδακτικής των Μαθηματικών

Γιάννης Θωμαΐδης; Νίκος Καστάνης; Τάσος Τοκμακίδης

Ευκλείδης Γ (1989)

 • Issue: 23, page 11-17

How to cite

top

Γιάννης Θωμαΐδης, Νίκος Καστάνης, and Τάσος Τοκμακίδης. "Οι σχέσεις Ιστορίας και Διδακτικής των Μαθηματικών." Ευκλείδης Γ (1989): 11-17. <http://eudml.org/doc/238984>.

@article{ΓιάννηςΘωμαΐδης1989,
author = {Γιάννης Θωμαΐδης, Νίκος Καστάνης, Τάσος Τοκμακίδης},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {23},
pages = {11-17},
title = {Οι σχέσεις Ιστορίας και Διδακτικής των Μαθηματικών},
url = {http://eudml.org/doc/238984},
year = {1989},
}

TY - JOUR
AU - Γιάννης Θωμαΐδης
AU - Νίκος Καστάνης
AU - Τάσος Τοκμακίδης
TI - Οι σχέσεις Ιστορίας και Διδακτικής των Μαθηματικών
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1989
IS - 23
SP - 11
EP - 17
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238984
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.