Για τη Β τάξη : Λύσεις μερικών ασκήσεων απο το προηγούμενο τεύχος----

Γεώργιος Ωραιόπουλος; Αναστάσιος Πατρώνης; Άννη Γιαννίκου

Ευκλείδης Α (1985-1986)

 • Issue: 4, page 114-119

How to cite

top

Γεώργιος Ωραιόπουλος, Αναστάσιος Πατρώνης, and Άννη Γιαννίκου. "Για τη Β τάξη : Λύσεις μερικών ασκήσεων απο το προηγούμενο τεύχος----." Ευκλείδης Α (1985-1986): 114-119. <http://eudml.org/doc/239040>.

@article{ΓεώργιοςΩραιόπουλος1985-1986,
author = {Γεώργιος Ωραιόπουλος, Αναστάσιος Πατρώνης, Άννη Γιαννίκου},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {4},
pages = {114-119},
title = {Για τη Β τάξη : Λύσεις μερικών ασκήσεων απο το προηγούμενο τεύχος----},
url = {http://eudml.org/doc/239040},
year = {1985-1986},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Ωραιόπουλος
AU - Αναστάσιος Πατρώνης
AU - Άννη Γιαννίκου
TI - Για τη Β τάξη : Λύσεις μερικών ασκήσεων απο το προηγούμενο τεύχος----
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1985-1986
IS - 4
SP - 114
EP - 119
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239040
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.