Ιδιότητες του πολλαπλασιασμού προσημασμένων αριθμών.

Άγνωστος Συγγραφέας

Ευκλείδης Α (1985-1986)

 • Issue: 4, page 97-102

How to cite

top

Άγνωστος Συγγραφέας. "Ιδιότητες του πολλαπλασιασμού προσημασμένων αριθμών.." Ευκλείδης Α (1985-1986): 97-102. <http://eudml.org/doc/239053>.

@article{ΆγνωστοςΣυγγραφέας1985-1986,
author = {Άγνωστος Συγγραφέας},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {4},
pages = {97-102},
title = {Ιδιότητες του πολλαπλασιασμού προσημασμένων αριθμών.},
url = {http://eudml.org/doc/239053},
year = {1985-1986},
}

TY - JOUR
AU - Άγνωστος Συγγραφέας
TI - Ιδιότητες του πολλαπλασιασμού προσημασμένων αριθμών.
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1985-1986
IS - 4
SP - 97
EP - 102
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239053
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.