Σχετικά με την εισαγωγή νέων εννοιών στα σχολλικά μαθηματικά: Το παράδειγμα της παραγώγου

Βένιος Αγγελόπουλος

Ευκλείδης Γ (2006)

 • Issue: 64, page 17-29

How to cite

top

Βένιος Αγγελόπουλος. "Σχετικά με την εισαγωγή νέων εννοιών στα σχολλικά μαθηματικά: Το παράδειγμα της παραγώγου." Ευκλείδης Γ (2006): 17-29. <http://eudml.org/doc/239055>.

@article{ΒένιοςΑγγελόπουλος2006,
author = {Βένιος Αγγελόπουλος},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {64},
pages = {17-29},
title = {Σχετικά με την εισαγωγή νέων εννοιών στα σχολλικά μαθηματικά: Το παράδειγμα της παραγώγου},
url = {http://eudml.org/doc/239055},
year = {2006},
}

TY - JOUR
AU - Βένιος Αγγελόπουλος
TI - Σχετικά με την εισαγωγή νέων εννοιών στα σχολλικά μαθηματικά: Το παράδειγμα της παραγώγου
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 2006
IS - 64
SP - 17
EP - 29
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239055
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.