Το αριθμήσιμο και η πληθυκότητα των συνόλων των αριθμών.

Κωνσταντίνος Μακρής

Ευκλείδης (1975-1976)

 • Issue: 2, page 3-4

How to cite

top

Κωνσταντίνος Μακρής. "Το αριθμήσιμο και η πληθυκότητα των συνόλων των αριθμών.." Ευκλείδης (1975-1976): 3-4. <http://eudml.org/doc/239112>.

@article{ΚωνσταντίνοςΜακρής1975-1976,
author = {Κωνσταντίνος Μακρής},
journal = {Ευκλείδης},
language = {gre},
number = {2},
pages = {3-4},
title = {Το αριθμήσιμο και η πληθυκότητα των συνόλων των αριθμών.},
url = {http://eudml.org/doc/239112},
year = {1975-1976},
}

TY - JOUR
AU - Κωνσταντίνος Μακρής
TI - Το αριθμήσιμο και η πληθυκότητα των συνόλων των αριθμών.
JO - Ευκλείδης
PY - 1975-1976
IS - 2
SP - 3
EP - 4
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239112
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.