Περί του θεορήματος Pohlke και των αξονομετρικών οβελίσκων

Ιωάννης Γρ. Αυδής

Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1969)

 • Issue: 10B, page 51-88
 • ISSN: 0072-7466

How to cite

top

Ιωάννης Γρ. Αυδής. "Περί του θεορήματος Pohlke και των αξονομετρικών οβελίσκων." Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1969): 51-88. <http://eudml.org/doc/239160>.

@article{ΙωάννηςΓρ1969,
author = {Ιωάννης Γρ. Αυδής},
journal = {Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας},
language = {gre},
number = {10B},
pages = {51-88},
title = {Περί του θεορήματος Pohlke και των αξονομετρικών οβελίσκων},
url = {http://eudml.org/doc/239160},
year = {1969},
}

TY - JOUR
AU - Ιωάννης Γρ. Αυδής
TI - Περί του θεορήματος Pohlke και των αξονομετρικών οβελίσκων
JO - Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
PY - 1969
IS - 10B
SP - 51
EP - 88
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239160
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.