Σχεδιάζοντας ένα πρόγραμμα για την επιμόρφωση των καθηγητών των Μαθηματικών

Α. Χατζηγεωργίου

Ευκλείδης Γ (1995)

 • Issue: 43, page 69-81

How to cite

top

Α. Χατζηγεωργίου. "Σχεδιάζοντας ένα πρόγραμμα για την επιμόρφωση των καθηγητών των Μαθηματικών." Ευκλείδης Γ (1995): 69-81. <http://eudml.org/doc/239168>.

@article{Α1995,
author = {Α. Χατζηγεωργίου},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {43},
pages = {69-81},
title = {Σχεδιάζοντας ένα πρόγραμμα για την επιμόρφωση των καθηγητών των Μαθηματικών},
url = {http://eudml.org/doc/239168},
year = {1995},
}

TY - JOUR
AU - Α. Χατζηγεωργίου
TI - Σχεδιάζοντας ένα πρόγραμμα για την επιμόρφωση των καθηγητών των Μαθηματικών
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1995
IS - 43
SP - 69
EP - 81
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239168
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.