Για τη Γ΄ τάξη: Ταυτότητες, Ανάλυσηπολυωνύμου σε γινόμενο (παραγοντοποίηση), ευθείες και επίπεδα στο χώρο, εισαγωγή στην απόδειξη, το ψευδοορθογώνιο τρίγωνο

Παρασκευάς Μαρουσάκης; Γ. Ωραιόπουλος; Β. Πολυδούρης; Β. Ζώτος; Νίκος Κισκύρας; Ελένη Διαμαντάκου; Παρασκευοπούλου Νίκη

Ευκλείδης Α (1985-1986)

 • Issue: 2, page 62-77

How to cite

top

Παρασκευάς Μαρουσάκης, et al. "Για τη Γ΄ τάξη: Ταυτότητες, Ανάλυσηπολυωνύμου σε γινόμενο (παραγοντοποίηση), ευθείες και επίπεδα στο χώρο, εισαγωγή στην απόδειξη, το ψευδοορθογώνιο τρίγωνο." Ευκλείδης Α (1985-1986): 62-77. <http://eudml.org/doc/239183>.

@article{ΠαρασκευάςΜαρουσάκης1985-1986,
author = {Παρασκευάς Μαρουσάκης, Γ. Ωραιόπουλος, Β. Πολυδούρης, Β. Ζώτος, Νίκος Κισκύρας, Ελένη Διαμαντάκου, Παρασκευοπούλου Νίκη},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {2},
pages = {62-77},
title = {Για τη Γ΄ τάξη: Ταυτότητες, Ανάλυσηπολυωνύμου σε γινόμενο (παραγοντοποίηση), ευθείες και επίπεδα στο χώρο, εισαγωγή στην απόδειξη, το ψευδοορθογώνιο τρίγωνο},
url = {http://eudml.org/doc/239183},
year = {1985-1986},
}

TY - JOUR
AU - Παρασκευάς Μαρουσάκης
AU - Γ. Ωραιόπουλος
AU - Β. Πολυδούρης
AU - Β. Ζώτος
AU - Νίκος Κισκύρας
AU - Ελένη Διαμαντάκου
AU - Παρασκευοπούλου Νίκη
TI - Για τη Γ΄ τάξη: Ταυτότητες, Ανάλυσηπολυωνύμου σε γινόμενο (παραγοντοποίηση), ευθείες και επίπεδα στο χώρο, εισαγωγή στην απόδειξη, το ψευδοορθογώνιο τρίγωνο
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1985-1986
IS - 2
SP - 62
EP - 77
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239183
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.