Въвеждане на рекурсията чрез абстракция и редици от задачи Introducing Recursion through Abstraction and Sequences of Problems

Азълов, Павел

Union of Bulgarian Mathematicians (2010)

 • Volume: 39, Issue: 1, page 243-249
 • ISSN: 1313-3330

Abstract

top
Pavel Azalov - Recursion is a powerful technique for producing simple algorithms. It is a main topics in almost every introductory programming course. However, educators often refer to difficulties in learning recursion, and suggest methods for teaching recursion. This paper offers a possible solutions to the problem by (1) expressing the recursive definitions through base operations, which have been predefined as a set of base functions and (2) practising recursion by solving sequences of problems. The base operations are specific for each sequence of problems, resulting in a smooth transitions from recursive definitions to recursive functions. Base functions hide the particularities of the concrete programming language and allows the students to focus solely on the formulation of recursive definitions.Рекурсията е мощно средство за описание на алгоритми. Тя е основна тема в почти всички уводни курсове по програмиране. Опитът показва, че рекурсията е трудна за обучаемите и това налага допълнително внимание при преподаването и. В това е и акцентът на статията. Върху описания подход се предлага: (1) рекурсивните дефиниции да се записват чрез базови операции, които предварително се дефинират от преподавателя като множество от базови функции, и (2) упражненията върху рекурсията да се извършват с подходящи редици от задачи. Базовите операции са специфични за всяка конкретна редицата от задачи и с тях се осъществява плавен преход от рекурсивна дефиниция към рекурсивна функция. Използването на базови функции е вид функционална абстракция, ф която се скриват подробностите на изучавания език за програмиране. По този начин се създава възможност обучаемите да се концентрират основно върху формулирането на рекурсивната дефиниция.

How to cite

top

Азълов, Павел. "Въвеждане на рекурсията чрез абстракция и редици от задачи Introducing Recursion through Abstraction and Sequences of Problems." Union of Bulgarian Mathematicians 39.1 (2010): 243-249. <http://eudml.org/doc/250911>.

@article{Азълов2010,
abstract = {Pavel Azalov - Recursion is a powerful technique for producing simple algorithms. It is a main topics in almost every introductory programming course. However, educators often refer to difficulties in learning recursion, and suggest methods for teaching recursion. This paper offers a possible solutions to the problem by (1) expressing the recursive definitions through base operations, which have been predefined as a set of base functions and (2) practising recursion by solving sequences of problems. The base operations are specific for each sequence of problems, resulting in a smooth transitions from recursive definitions to recursive functions. Base functions hide the particularities of the concrete programming language and allows the students to focus solely on the formulation of recursive definitions.Рекурсията е мощно средство за описание на алгоритми. Тя е основна тема в почти всички уводни курсове по програмиране. Опитът показва, че рекурсията е трудна за обучаемите и това налага допълнително внимание при преподаването и. В това е и акцентът на статията. Върху описания подход се предлага: (1) рекурсивните дефиниции да се записват чрез базови операции, които предварително се дефинират от преподавателя като множество от базови функции, и (2) упражненията върху рекурсията да се извършват с подходящи редици от задачи. Базовите операции са специфични за всяка конкретна редицата от задачи и с тях се осъществява плавен преход от рекурсивна дефиниция към рекурсивна функция. Използването на базови функции е вид функционална абстракция, ф която се скриват подробностите на изучавания език за програмиране. По този начин се създава възможност обучаемите да се концентрират основно върху формулирането на рекурсивната дефиниция.},
author = {Азълов, Павел},
journal = {Union of Bulgarian Mathematicians},
keywords = {Образование по математика и информатика; Education in Mathematics and Informatics},
language = {bul},
number = {1},
pages = {243-249},
publisher = {Union of Bulgarian Mathematicians},
title = {Въвеждане на рекурсията чрез абстракция и редици от задачи Introducing Recursion through Abstraction and Sequences of Problems},
url = {http://eudml.org/doc/250911},
volume = {39},
year = {2010},
}

TY - JOUR
AU - Азълов, Павел
TI - Въвеждане на рекурсията чрез абстракция и редици от задачи Introducing Recursion through Abstraction and Sequences of Problems
JO - Union of Bulgarian Mathematicians
PY - 2010
PB - Union of Bulgarian Mathematicians
VL - 39
IS - 1
SP - 243
EP - 249
AB - Pavel Azalov - Recursion is a powerful technique for producing simple algorithms. It is a main topics in almost every introductory programming course. However, educators often refer to difficulties in learning recursion, and suggest methods for teaching recursion. This paper offers a possible solutions to the problem by (1) expressing the recursive definitions through base operations, which have been predefined as a set of base functions and (2) practising recursion by solving sequences of problems. The base operations are specific for each sequence of problems, resulting in a smooth transitions from recursive definitions to recursive functions. Base functions hide the particularities of the concrete programming language and allows the students to focus solely on the formulation of recursive definitions.Рекурсията е мощно средство за описание на алгоритми. Тя е основна тема в почти всички уводни курсове по програмиране. Опитът показва, че рекурсията е трудна за обучаемите и това налага допълнително внимание при преподаването и. В това е и акцентът на статията. Върху описания подход се предлага: (1) рекурсивните дефиниции да се записват чрез базови операции, които предварително се дефинират от преподавателя като множество от базови функции, и (2) упражненията върху рекурсията да се извършват с подходящи редици от задачи. Базовите операции са специфични за всяка конкретна редицата от задачи и с тях се осъществява плавен преход от рекурсивна дефиниция към рекурсивна функция. Използването на базови функции е вид функционална абстракция, ф която се скриват подробностите на изучавания език за програмиране. По този начин се създава възможност обучаемите да се концентрират основно върху формулирането на рекурсивната дефиниция.
LA - bul
KW - Образование по математика и информатика; Education in Mathematics and Informatics
UR - http://eudml.org/doc/250911
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.