Цифровите библиотеки в обучението на учители Digital Libraries in Teacher Education

Стефанов, Красен; Бойчев, Павел; Стефанова, Елиза; Георгиев, Атанас; Николова, Николина; Григоров, Александър

Union of Bulgarian Mathematicians (2011)

 • Volume: 40, Issue: 1, page 120-135
 • ISSN: 1313-3330

Abstract

top
Krassen Stefanov, Pavel Boytchev, Eliza Stefanova, Atanas Georgiev, Nikolina Nikolova, Alexander Grigorov - This paper discusses the role of the contemporary European digital libraries in teachers education. It presents a digital repository of metadata resources for teachers education, as well as a portal for the community of practices, build around the repository. Both the repository and the community are developed in the frame of the European project Share.TEC. The paper describes teachers’ and teachers educators’ expectations from the system. In addition, the adaptability model, on which the system is based on, and its realization in the portal are presented.В настоящия доклад се разглеждат въпроси, свързани с ролята на съвременните европейски цифрови библиотеки в обучението на учители. В него се дискутират изграждането в рамките на проекта Share.TEC на цифрово хранилище за метаданни на ресурси за обучение на учители и портал за общността, работеща с него. Описани са очакванията на учителите и обучаващите ги от системата, а също и моделът за адаптивност, който e избран да стои в основата на системата, както и неговата реализация в портала.

How to cite

top

Стефанов, Красен, et al. "Цифровите библиотеки в обучението на учители Digital Libraries in Teacher Education." Union of Bulgarian Mathematicians 40.1 (2011): 120-135. <http://eudml.org/doc/250958>.

@article{Стефанов2011,
abstract = {Krassen Stefanov, Pavel Boytchev, Eliza Stefanova, Atanas Georgiev, Nikolina Nikolova, Alexander Grigorov - This paper discusses the role of the contemporary European digital libraries in teachers education. It presents a digital repository of metadata resources for teachers education, as well as a portal for the community of practices, build around the repository. Both the repository and the community are developed in the frame of the European project Share.TEC. The paper describes teachers’ and teachers educators’ expectations from the system. In addition, the adaptability model, on which the system is based on, and its realization in the portal are presented.В настоящия доклад се разглеждат въпроси, свързани с ролята на съвременните европейски цифрови библиотеки в обучението на учители. В него се дискутират изграждането в рамките на проекта Share.TEC на цифрово хранилище за метаданни на ресурси за обучение на учители и портал за общността, работеща с него. Описани са очакванията на учителите и обучаващите ги от системата, а също и моделът за адаптивност, който e избран да стои в основата на системата, както и неговата реализация в портала.},
author = {Стефанов, Красен, Бойчев, Павел, Стефанова, Елиза, Георгиев, Атанас, Николова, Николина, Григоров, Александър},
journal = {Union of Bulgarian Mathematicians},
keywords = {Цифрови библиотеки; Web 2.0},
language = {bul},
number = {1},
pages = {120-135},
publisher = {Union of Bulgarian Mathematicians},
title = {Цифровите библиотеки в обучението на учители Digital Libraries in Teacher Education},
url = {http://eudml.org/doc/250958},
volume = {40},
year = {2011},
}

TY - JOUR
AU - Стефанов, Красен
AU - Бойчев, Павел
AU - Стефанова, Елиза
AU - Георгиев, Атанас
AU - Николова, Николина
AU - Григоров, Александър
TI - Цифровите библиотеки в обучението на учители Digital Libraries in Teacher Education
JO - Union of Bulgarian Mathematicians
PY - 2011
PB - Union of Bulgarian Mathematicians
VL - 40
IS - 1
SP - 120
EP - 135
AB - Krassen Stefanov, Pavel Boytchev, Eliza Stefanova, Atanas Georgiev, Nikolina Nikolova, Alexander Grigorov - This paper discusses the role of the contemporary European digital libraries in teachers education. It presents a digital repository of metadata resources for teachers education, as well as a portal for the community of practices, build around the repository. Both the repository and the community are developed in the frame of the European project Share.TEC. The paper describes teachers’ and teachers educators’ expectations from the system. In addition, the adaptability model, on which the system is based on, and its realization in the portal are presented.В настоящия доклад се разглеждат въпроси, свързани с ролята на съвременните европейски цифрови библиотеки в обучението на учители. В него се дискутират изграждането в рамките на проекта Share.TEC на цифрово хранилище за метаданни на ресурси за обучение на учители и портал за общността, работеща с него. Описани са очакванията на учителите и обучаващите ги от системата, а също и моделът за адаптивност, който e избран да стои в основата на системата, както и неговата реализация в портала.
LA - bul
KW - Цифрови библиотеки; Web 2.0
UR - http://eudml.org/doc/250958
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.