Optimal Control of Heterogeneous Systems Оптимално управление на хетерогенни системи

Tsachev, Tsvetomir

Union of Bulgarian Mathematicians (2012)

 • Volume: 41, Issue: 1, page 70-82
 • ISSN: 1313-3330

Abstract

top
Цветомир Цачев - В настоящия доклад се прави преглед на някои резултати от областта на оптималното управление на непрекъснатите хетерогенни системи, публикувани в периодичната научна литература в последните години. Една динамична система се нарича хетерогенна, ако всеки от нейните елементи има собствена динамиката. Тук разглеждаме оптимално управление на системи, чиято хетерогенност се описва с едномерен или двумерен параметър – на всяка стойност на параметъра отговаря съответен елемент на системата. Хетерогенните динамични системи се използват за моделиране на процеси в икономиката, епидемиологията, биологията, опазване на обществената сигурност (ограничаване на използването на наркотици) и др. Тук разглеждаме модел на оптимално инвестиране в образование на макроикономическо ниво [11], на ограничаване на последствията от разпространението на СПИН [9], на пазар на права за въглеродни емисии [3, 4] и на оптимален макроикономически растеж при повишаване на нивото на върховите технологии [1]. Ключови думи: оптимално управление, непрекъснати хетерогенни динамични системи, приложения в икономиката и епидемиолегиятаThe present paper is a survey on some results on optimal control of continuous heterogeneous systems, which were recently published in periodic journals. A dynamical system is called heterogeneous if each of its elements has specific dynamics. The heterogeneity of the systems we consider is described by a one- or two-dimensional parameter – each element of the system corresponds to a specific value of the parameter. The heterogeneous dynamical systems are used to model processes in economics, epidemiology, biology, social security (preventing the use of illicit drugs) etc. Here we consider models of optimal investment in education at the macroeconomic level [11], of restricting the damage caused by the spread of HIV [9], of markets for emission permits [3, 4] and optimal macroeconomic growth with endogenous improvement of the cutting-edge technologies [1]. *2010 Mathematics Subject Classification: 49K20, 92C60, 35Q91, 37N40, 91B69.

How to cite

top

Tsachev, Tsvetomir. "Optimal Control of Heterogeneous Systems Оптимално управление на хетерогенни системи." Union of Bulgarian Mathematicians 41.1 (2012): 70-82. <http://eudml.org/doc/250960>.

@article{Tsachev2012,
abstract = {Цветомир Цачев - В настоящия доклад се прави преглед на някои резултати от областта на оптималното управление на непрекъснатите хетерогенни системи, публикувани в периодичната научна литература в последните години. Една динамична система се нарича хетерогенна, ако всеки от нейните елементи има собствена динамиката. Тук разглеждаме оптимално управление на системи, чиято хетерогенност се описва с едномерен или двумерен параметър – на всяка стойност на параметъра отговаря съответен елемент на системата. Хетерогенните динамични системи се използват за моделиране на процеси в икономиката, епидемиологията, биологията, опазване на обществената сигурност (ограничаване на използването на наркотици) и др. Тук разглеждаме модел на оптимално инвестиране в образование на макроикономическо ниво [11], на ограничаване на последствията от разпространението на СПИН [9], на пазар на права за въглеродни емисии [3, 4] и на оптимален макроикономически растеж при повишаване на нивото на върховите технологии [1]. Ключови думи: оптимално управление, непрекъснати хетерогенни динамични системи, приложения в икономиката и епидемиолегиятаThe present paper is a survey on some results on optimal control of continuous heterogeneous systems, which were recently published in periodic journals. A dynamical system is called heterogeneous if each of its elements has specific dynamics. The heterogeneity of the systems we consider is described by a one- or two-dimensional parameter – each element of the system corresponds to a specific value of the parameter. The heterogeneous dynamical systems are used to model processes in economics, epidemiology, biology, social security (preventing the use of illicit drugs) etc. Here we consider models of optimal investment in education at the macroeconomic level [11], of restricting the damage caused by the spread of HIV [9], of markets for emission permits [3, 4] and optimal macroeconomic growth with endogenous improvement of the cutting-edge technologies [1]. *2010 Mathematics Subject Classification: 49K20, 92C60, 35Q91, 37N40, 91B69.},
author = {Tsachev, Tsvetomir},
journal = {Union of Bulgarian Mathematicians},
keywords = {Optimal Control; Continuous Heterogeneous Dynamical Systems; Applications in Economics and Epidemiology},
language = {eng},
number = {1},
pages = {70-82},
publisher = {Union of Bulgarian Mathematicians},
title = {Optimal Control of Heterogeneous Systems Оптимално управление на хетерогенни системи},
url = {http://eudml.org/doc/250960},
volume = {41},
year = {2012},
}

TY - JOUR
AU - Tsachev, Tsvetomir
TI - Optimal Control of Heterogeneous Systems Оптимално управление на хетерогенни системи
JO - Union of Bulgarian Mathematicians
PY - 2012
PB - Union of Bulgarian Mathematicians
VL - 41
IS - 1
SP - 70
EP - 82
AB - Цветомир Цачев - В настоящия доклад се прави преглед на някои резултати от областта на оптималното управление на непрекъснатите хетерогенни системи, публикувани в периодичната научна литература в последните години. Една динамична система се нарича хетерогенна, ако всеки от нейните елементи има собствена динамиката. Тук разглеждаме оптимално управление на системи, чиято хетерогенност се описва с едномерен или двумерен параметър – на всяка стойност на параметъра отговаря съответен елемент на системата. Хетерогенните динамични системи се използват за моделиране на процеси в икономиката, епидемиологията, биологията, опазване на обществената сигурност (ограничаване на използването на наркотици) и др. Тук разглеждаме модел на оптимално инвестиране в образование на макроикономическо ниво [11], на ограничаване на последствията от разпространението на СПИН [9], на пазар на права за въглеродни емисии [3, 4] и на оптимален макроикономически растеж при повишаване на нивото на върховите технологии [1]. Ключови думи: оптимално управление, непрекъснати хетерогенни динамични системи, приложения в икономиката и епидемиолегиятаThe present paper is a survey on some results on optimal control of continuous heterogeneous systems, which were recently published in periodic journals. A dynamical system is called heterogeneous if each of its elements has specific dynamics. The heterogeneity of the systems we consider is described by a one- or two-dimensional parameter – each element of the system corresponds to a specific value of the parameter. The heterogeneous dynamical systems are used to model processes in economics, epidemiology, biology, social security (preventing the use of illicit drugs) etc. Here we consider models of optimal investment in education at the macroeconomic level [11], of restricting the damage caused by the spread of HIV [9], of markets for emission permits [3, 4] and optimal macroeconomic growth with endogenous improvement of the cutting-edge technologies [1]. *2010 Mathematics Subject Classification: 49K20, 92C60, 35Q91, 37N40, 91B69.
LA - eng
KW - Optimal Control; Continuous Heterogeneous Dynamical Systems; Applications in Economics and Epidemiology
UR - http://eudml.org/doc/250960
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.