За извънкласните форми на обучение по математика On the out-of-class Methods of Teaching Mathematics

Вълчева, Стоянка; Тодоров, Владимир

Union of Bulgarian Mathematicians (2010)

 • Volume: 39, Issue: 1, page 281-286
 • ISSN: 1313-3330

Abstract

top
Stojanka Valcheva, Vladimir Todorov - In the present talk we discuss some problems that arise out of the limiting the time designed for teaching Mathematics in the secondary school in Bulgaria.Средствата и “енергията”, които се отделят през последните години за преподаване на “нехуманитарни науки” за съжаление са нерастяща функция на времето и това изглежа е тендеция не само в България. Ето защо според нас е важно да се усилва и узаконява така наречената “извънкласна” форма на преподаването и обучението по математика в средните училища. Това ще допринесе за запазването на интереса към математиката у тези ученици, които имат желание и (или) по-изявени способности за изучаване на естествените науки.

How to cite

top

Вълчева, Стоянка, and Тодоров, Владимир. "За извънкласните форми на обучение по математика On the out-of-class Methods of Teaching Mathematics." Union of Bulgarian Mathematicians 39.1 (2010): 281-286. <http://eudml.org/doc/250967>.

@article{Вълчева2010,
abstract = {Stojanka Valcheva, Vladimir Todorov - In the present talk we discuss some problems that arise out of the limiting the time designed for teaching Mathematics in the secondary school in Bulgaria.Средствата и “енергията”, които се отделят през последните години за преподаване на “нехуманитарни науки” за съжаление са нерастяща функция на времето и това изглежа е тендеция не само в България. Ето защо според нас е важно да се усилва и узаконява така наречената “извънкласна” форма на преподаването и обучението по математика в средните училища. Това ще допринесе за запазването на интереса към математиката у тези ученици, които имат желание и (или) по-изявени способности за изучаване на естествените науки.},
author = {Вълчева, Стоянка, Тодоров, Владимир},
journal = {Union of Bulgarian Mathematicians},
keywords = {Образование по математика и информатика; Education in Mathematics and Informatics},
language = {bul},
number = {1},
pages = {281-286},
publisher = {Union of Bulgarian Mathematicians},
title = {За извънкласните форми на обучение по математика On the out-of-class Methods of Teaching Mathematics},
url = {http://eudml.org/doc/250967},
volume = {39},
year = {2010},
}

TY - JOUR
AU - Вълчева, Стоянка
AU - Тодоров, Владимир
TI - За извънкласните форми на обучение по математика On the out-of-class Methods of Teaching Mathematics
JO - Union of Bulgarian Mathematicians
PY - 2010
PB - Union of Bulgarian Mathematicians
VL - 39
IS - 1
SP - 281
EP - 286
AB - Stojanka Valcheva, Vladimir Todorov - In the present talk we discuss some problems that arise out of the limiting the time designed for teaching Mathematics in the secondary school in Bulgaria.Средствата и “енергията”, които се отделят през последните години за преподаване на “нехуманитарни науки” за съжаление са нерастяща функция на времето и това изглежа е тендеция не само в България. Ето защо според нас е важно да се усилва и узаконява така наречената “извънкласна” форма на преподаването и обучението по математика в средните училища. Това ще допринесе за запазването на интереса към математиката у тези ученици, които имат желание и (или) по-изявени способности за изучаване на естествените науки.
LA - bul
KW - Образование по математика и информатика; Education in Mathematics and Informatics
UR - http://eudml.org/doc/250967
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.