Finanční matematika v českých učebnicích

Melcer, Martin

 • Publisher: Matfyzpress, vydavatelství natematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze(Praha), 2013

Book Parts

top
 1. [Titulní stránky]Access to Book Part  Full (PDF) 
 2. [Závěrečné stránky]Access to Book Part  Full (PDF) 
 3. Úvodní slovoAccess to Book Part  Full (PDF) 
 4. ObsahAccess to Book Part  Full (PDF) 
 5. 1. Teoretické minimum finanční matematikyAccess to Book Part  Full (PDF) 
 6. 2. Finanční matematika na středních školách v závěrečném období Rakousko-Uherské monarchie (udržování vysokého standardu 1908 – 1918)Access to Book Part  Full (PDF) 
 7. 3. Finanční matematika na středních školách v období první republiky (rozvoj kvalitního dědictví 1918–1939)Access to Book Part  Full (PDF) 
 8. 4. Finanční matematika na středních školách v období Protektorátu Čechy a Morava (likvidace české inteligence 1939–1945)Access to Book Part  Full (PDF) 
 9. 5. Finanční matematika na středních školách v období socialismu (devastace finanční matematiky 1945–1989)Access to Book Part  Full (PDF) 
 10. 6. Současná pozice finanční matematiky na středních školách (renesance finanční matematiky 1989 – současnost)Access to Book Part  Full (PDF) 
 11. ZávěrAccess to Book Part  Full (PDF) 
 12. SummaryAccess to Book Part  Full (PDF) 
 13. Seznam literatury a internetových zdrojůAccess to Book Part  Full (PDF) 
 14. Seznam použitých zkratekAccess to Book Part  Full (PDF) 
 15. Jmenný rejstříkAccess to Book Part  Full (PDF) 

How to cite

top

Melcer, Martin. Finanční matematika v českých učebnicích. Praha: Matfyzpress, vydavatelství natematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2013. <http://eudml.org/doc/260753>.

@book{Melcer2013,
author = {Melcer, Martin},
language = {cze},
location = {Praha},
publisher = {Matfyzpress, vydavatelství natematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze},
title = {Finanční matematika v českých učebnicích},
url = {http://eudml.org/doc/260753},
year = {2013},
}

TY - BOOK
AU - Melcer, Martin
TI - Finanční matematika v českých učebnicích
PY - 2013
CY - Praha
PB - Matfyzpress, vydavatelství natematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze
LA - cze
UR - http://eudml.org/doc/260753
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.