Przegląd Literarury. Bibliografia

Wiadomości Matematyczne (1901)

 • Volume: 5, Issue: 4-5-6, page 242-272

Abstract

top
J. Puzyna. Teorya funkcyj analitycznych Tom II (S. Zaremba). str. 242-245 J. Kowalczyk. O sposobach obliczania przeszkód biegu ciał niebieskich (M. Ernst). str. 245-249 Wł Gosiewski. Zarys teoryi matematycznej monadologii. (S. Dickstein). str. 249-251 E. Poznański. Pierwiastki pierwotne liczb pierwszych (S. Dickstein). str. 251-252 Drobne uwagi nad dziełem L. Birkenmajera. Kopernik. Część I. (F. Kucharzewski i S. Dickstein). str. 252-254 Van der Waals. Continuität des gasförmigen und flüssigen Zustandes, II (J. Zawidzki). str. 254-259 W.L. Hardin. Die Verflüssigung der Gase (J. Zawidzki). str. 259 Bakhuis-Roozeboom. Die Bedeutung der Phasenlehre (J. Zawidzki). str. 260 E. Hamza. Note sur la théorie mathématique de l'assurance etc. (B. Danielewicz). str. 260-262 Bibliografia polska i obca. str. 263-267 Z publikacyj Towarzystw naukowych i czasopism. str. 267-272 Katalog literatury naukowej polskiej. Rok 1901. 1,2 (S. Dickstein). str. 268-269

How to cite

top

"Przegląd Literarury. Bibliografia." Wiadomości Matematyczne 5.4-5-6 (1901): 242-272. <http://eudml.org/doc/276475>.

@article{Unknown1901,
abstract = { J. Puzyna. Teorya funkcyj analitycznych Tom II (S. Zaremba). str. 242-245 J. Kowalczyk. O sposobach obliczania przeszkód biegu ciał niebieskich (M. Ernst). str. 245-249 Wł Gosiewski. Zarys teoryi matematycznej monadologii. (S. Dickstein). str. 249-251 E. Poznański. Pierwiastki pierwotne liczb pierwszych (S. Dickstein). str. 251-252 Drobne uwagi nad dziełem L. Birkenmajera. Kopernik. Część I. (F. Kucharzewski i S. Dickstein). str. 252-254 Van der Waals. Continuität des gasförmigen und flüssigen Zustandes, II (J. Zawidzki). str. 254-259 W.L. Hardin. Die Verflüssigung der Gase (J. Zawidzki). str. 259 Bakhuis-Roozeboom. Die Bedeutung der Phasenlehre (J. Zawidzki). str. 260 E. Hamza. Note sur la théorie mathématique de l'assurance etc. (B. Danielewicz). str. 260-262 Bibliografia polska i obca. str. 263-267 Z publikacyj Towarzystw naukowych i czasopism. str. 267-272 Katalog literatury naukowej polskiej. Rok 1901. 1,2 (S. Dickstein). str. 268-269 },
journal = {Wiadomości Matematyczne},
language = {pol},
number = {4-5-6},
pages = {242-272},
title = {Przegląd Literarury. Bibliografia},
url = {http://eudml.org/doc/276475},
volume = {5},
year = {1901},
}

TY - JOUR
TI - Przegląd Literarury. Bibliografia
JO - Wiadomości Matematyczne
PY - 1901
VL - 5
IS - 4-5-6
SP - 242
EP - 272
AB - J. Puzyna. Teorya funkcyj analitycznych Tom II (S. Zaremba). str. 242-245 J. Kowalczyk. O sposobach obliczania przeszkód biegu ciał niebieskich (M. Ernst). str. 245-249 Wł Gosiewski. Zarys teoryi matematycznej monadologii. (S. Dickstein). str. 249-251 E. Poznański. Pierwiastki pierwotne liczb pierwszych (S. Dickstein). str. 251-252 Drobne uwagi nad dziełem L. Birkenmajera. Kopernik. Część I. (F. Kucharzewski i S. Dickstein). str. 252-254 Van der Waals. Continuität des gasförmigen und flüssigen Zustandes, II (J. Zawidzki). str. 254-259 W.L. Hardin. Die Verflüssigung der Gase (J. Zawidzki). str. 259 Bakhuis-Roozeboom. Die Bedeutung der Phasenlehre (J. Zawidzki). str. 260 E. Hamza. Note sur la théorie mathématique de l'assurance etc. (B. Danielewicz). str. 260-262 Bibliografia polska i obca. str. 263-267 Z publikacyj Towarzystw naukowych i czasopism. str. 267-272 Katalog literatury naukowej polskiej. Rok 1901. 1,2 (S. Dickstein). str. 268-269
LA - pol
UR - http://eudml.org/doc/276475
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.