Kronika

Wiadomości Matematyczne (1899)

 • Volume: 3, Issue: 3-4, page 205-213

Abstract

top
Akademia Umiejętności w Krakowie. Wydział matematyczno-przyrodniczy. str. 205-206 28-e Walne zgromadzenie polskiego Towarzystwa przyrodników im. Kopernika we Lwowie. str. 206-207 Posiedzenie Stowarzyszenia techników w Warszawie. str 208 Zjazd lekarzy i przyrodników polskich w Krakowie w r. 1900. str 208 Zjazd międzynarodowy matematyków. str 208 71-e zgromadzenie Towarzystwa niemieckich przyrodników i lekarzy str. 208-209 Stowarzyszenie międzynarodowe do rozpowszechniania studyów nad kwaternionami. str. 209 Druga konferencya międzynarodowa w sprawie katalogu literatury naukowej. str 209-210 Obserwatoryum imienia Jędrzejewicza. str. 211-212 Odkrycie nowej planety pomiędzy Ziemią a Marsem. str. 212-213 Programy i Konkursy. str. 213

How to cite

top

"Kronika." Wiadomości Matematyczne 3.3-4 (1899): 205-213. <http://eudml.org/doc/276489>.

@article{Unknown1899,
abstract = { Akademia Umiejętności w Krakowie. Wydział matematyczno-przyrodniczy. str. 205-206 28-e Walne zgromadzenie polskiego Towarzystwa przyrodników im. Kopernika we Lwowie. str. 206-207 Posiedzenie Stowarzyszenia techników w Warszawie. str 208 Zjazd lekarzy i przyrodników polskich w Krakowie w r. 1900. str 208 Zjazd międzynarodowy matematyków. str 208 71-e zgromadzenie Towarzystwa niemieckich przyrodników i lekarzy str. 208-209 Stowarzyszenie międzynarodowe do rozpowszechniania studyów nad kwaternionami. str. 209 Druga konferencya międzynarodowa w sprawie katalogu literatury naukowej. str 209-210 Obserwatoryum imienia Jędrzejewicza. str. 211-212 Odkrycie nowej planety pomiędzy Ziemią a Marsem. str. 212-213 Programy i Konkursy. str. 213 },
journal = {Wiadomości Matematyczne},
language = {pol},
number = {3-4},
pages = {205-213},
title = {Kronika},
url = {http://eudml.org/doc/276489},
volume = {3},
year = {1899},
}

TY - JOUR
TI - Kronika
JO - Wiadomości Matematyczne
PY - 1899
VL - 3
IS - 3-4
SP - 205
EP - 213
AB - Akademia Umiejętności w Krakowie. Wydział matematyczno-przyrodniczy. str. 205-206 28-e Walne zgromadzenie polskiego Towarzystwa przyrodników im. Kopernika we Lwowie. str. 206-207 Posiedzenie Stowarzyszenia techników w Warszawie. str 208 Zjazd lekarzy i przyrodników polskich w Krakowie w r. 1900. str 208 Zjazd międzynarodowy matematyków. str 208 71-e zgromadzenie Towarzystwa niemieckich przyrodników i lekarzy str. 208-209 Stowarzyszenie międzynarodowe do rozpowszechniania studyów nad kwaternionami. str. 209 Druga konferencya międzynarodowa w sprawie katalogu literatury naukowej. str 209-210 Obserwatoryum imienia Jędrzejewicza. str. 211-212 Odkrycie nowej planety pomiędzy Ziemią a Marsem. str. 212-213 Programy i Konkursy. str. 213
LA - pol
UR - http://eudml.org/doc/276489
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.