Przegląd literatury. Bibliografia

Wiadomości Matematyczne (1897)

 • Volume: 1, Issue: 1, page 36-45

Abstract

top
A.B. Danielewicz. Postawy matematyczne ubezpieczeń życiowych, Warszawa, 1896, sprawozdanie S. Dicksteina. str 36-39 Br. Gustawicz. Rachunek wyrównania błędów i spostrzeżeń na podstawie metody najmniejszych kwadratów, Kraków 1895-9. Sprawozdanie S. Dicksteina. str 39-40 Marcin Ernst. Astronomia gwiazd stałych, Warszawa, 1897. Sprawozdanie St. Kramsztyka. str 40-42 St. Kulczycki. Świat napowietrzny, Kraków, 1896. Sprawozdanie M. Ernsta. str 42-43 Notatki bibliograficzne. Bibliografia polska i obca. str 43-45

How to cite

top

"Przegląd literatury. Bibliografia." Wiadomości Matematyczne 1.1 (1897): 36-45. <http://eudml.org/doc/276501>.

@article{Unknown1897,
abstract = { A.B. Danielewicz. Postawy matematyczne ubezpieczeń życiowych, Warszawa, 1896, sprawozdanie S. Dicksteina. str 36-39 Br. Gustawicz. Rachunek wyrównania błędów i spostrzeżeń na podstawie metody najmniejszych kwadratów, Kraków 1895-9. Sprawozdanie S. Dicksteina. str 39-40 Marcin Ernst. Astronomia gwiazd stałych, Warszawa, 1897. Sprawozdanie St. Kramsztyka. str 40-42 St. Kulczycki. Świat napowietrzny, Kraków, 1896. Sprawozdanie M. Ernsta. str 42-43 Notatki bibliograficzne. Bibliografia polska i obca. str 43-45 },
journal = {Wiadomości Matematyczne},
language = {pol},
number = {1},
pages = {36-45},
title = {Przegląd literatury. Bibliografia},
url = {http://eudml.org/doc/276501},
volume = {1},
year = {1897},
}

TY - JOUR
TI - Przegląd literatury. Bibliografia
JO - Wiadomości Matematyczne
PY - 1897
VL - 1
IS - 1
SP - 36
EP - 45
AB - A.B. Danielewicz. Postawy matematyczne ubezpieczeń życiowych, Warszawa, 1896, sprawozdanie S. Dicksteina. str 36-39 Br. Gustawicz. Rachunek wyrównania błędów i spostrzeżeń na podstawie metody najmniejszych kwadratów, Kraków 1895-9. Sprawozdanie S. Dicksteina. str 39-40 Marcin Ernst. Astronomia gwiazd stałych, Warszawa, 1897. Sprawozdanie St. Kramsztyka. str 40-42 St. Kulczycki. Świat napowietrzny, Kraków, 1896. Sprawozdanie M. Ernsta. str 42-43 Notatki bibliograficzne. Bibliografia polska i obca. str 43-45
LA - pol
UR - http://eudml.org/doc/276501
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.