Przegląd literatury. Bibliografia

Wiadomości Matematyczne (1904)

 • Volume: 8, Issue: 1-2-3, page 105-140

Abstract

top
A.W. Witkowski. Tablice matematyczno-fizyczne (Wł. Folkierski). str. 105-111 W. Majewski. Geometrya praktyczna (M. Feldblum). str. 111-115 Najnowsze podręczniki polskie do nauki fizyki (Wł. Gorczyński). str. 115-121 St. Bouffałł. Zasady Mechaniki St. Bouffałł. Krótki rys Fizyki St. Kramsztyk. Wiadomości początkowe z Fizyki A. Szymański. Prawa przyrody E. Warburg. Zasady fizyki, przekład St. Bouffała C. Strouhal. Mechanika; Akustika (M. Smoluchowski). str. 122-125 E. Lemoine. Géométrographie etc. (L. Zarzecki). str. 126-134 Bibliografia polska i obca. str. 135-138 Z publikacyj towarzystw naukowych i z czasopism. str. 139-140

How to cite

top

"Przegląd literatury. Bibliografia." Wiadomości Matematyczne 8.1-2-3 (1904): 105-140. <http://eudml.org/doc/276517>.

@article{Unknown1904,
abstract = { A.W. Witkowski. Tablice matematyczno-fizyczne (Wł. Folkierski). str. 105-111 W. Majewski. Geometrya praktyczna (M. Feldblum). str. 111-115 Najnowsze podręczniki polskie do nauki fizyki (Wł. Gorczyński). str. 115-121 St. Bouffałł. Zasady Mechaniki St. Bouffałł. Krótki rys Fizyki St. Kramsztyk. Wiadomości początkowe z Fizyki A. Szymański. Prawa przyrody E. Warburg. Zasady fizyki, przekład St. Bouffała C. Strouhal. Mechanika; Akustika (M. Smoluchowski). str. 122-125 E. Lemoine. Géométrographie etc. (L. Zarzecki). str. 126-134 Bibliografia polska i obca. str. 135-138 Z publikacyj towarzystw naukowych i z czasopism. str. 139-140 },
journal = {Wiadomości Matematyczne},
language = {pol},
number = {1-2-3},
pages = {105-140},
title = {Przegląd literatury. Bibliografia},
url = {http://eudml.org/doc/276517},
volume = {8},
year = {1904},
}

TY - JOUR
TI - Przegląd literatury. Bibliografia
JO - Wiadomości Matematyczne
PY - 1904
VL - 8
IS - 1-2-3
SP - 105
EP - 140
AB - A.W. Witkowski. Tablice matematyczno-fizyczne (Wł. Folkierski). str. 105-111 W. Majewski. Geometrya praktyczna (M. Feldblum). str. 111-115 Najnowsze podręczniki polskie do nauki fizyki (Wł. Gorczyński). str. 115-121 St. Bouffałł. Zasady Mechaniki St. Bouffałł. Krótki rys Fizyki St. Kramsztyk. Wiadomości początkowe z Fizyki A. Szymański. Prawa przyrody E. Warburg. Zasady fizyki, przekład St. Bouffała C. Strouhal. Mechanika; Akustika (M. Smoluchowski). str. 122-125 E. Lemoine. Géométrographie etc. (L. Zarzecki). str. 126-134 Bibliografia polska i obca. str. 135-138 Z publikacyj towarzystw naukowych i z czasopism. str. 139-140
LA - pol
UR - http://eudml.org/doc/276517
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.